Industri

Telenor Connexion rapport om IoT i Sverige

Säkerhet, integritet, teknisk komplexitet och en fungerande affärsmodell är de största utmaningarna för företagen att implementera IoT enligt rapporten.

Telenor Connexion har byggt sin rapport på svar från 100 svenska företag kring IoT. Telenor har frågat hur företagen implementerar IoT i organisationen och vilka hinder de stött på. Företagen får även svara på varför de inte implementerat IoT än.

48% av de till frågade företagen svarade att de ser ett negativt ROI(Return on Investment) på frågan om varför de inte implementerar IoT än. 17% anser att marknaden inte är mogen för IoT än.

Säkerhet, integritet, teknisk komplexitet och en fungerande affärsmodell är de största utmaningarna för företagen att implementera IoT enligt rapporten.

”Internet of Things kan beskrivas som en samhällsrevolution med lika avgörande betydelse som själva uppkomsten av internet och world wide web, vilket möjliggjorde den moderna globaliseringen.”

– Kristina Höök, professor i interaktionsdesign på KTH och centrumföreståndare på forskningscentret Mobile Life Centre

Kristina Hööks förslag på nationella åtgärder för IoT

  • Nationell Informationspolicy:
    Sverige bör formulera en informationspolicy som bygger vidare på den svenska offentlighetsprincipen och kombinerar öppenhet inom it-världen, med stor respekt för den personliga integriteten.
  • Bli en global testbädd: Data är mer än någonsin ett konkurrensvapen. Därför borde Sverige formulera en målsättning för att etablera sig som en global testbädd för IoT-innovationer.
  • Strategi för informationshantering: Sverige behöver en strategi för hantera all insamlad information. Inte minst för att undvika olika gränssnitt och standarder.
  • Införa en incitamentsstruktur: Så mycket information som möjligt behöver tillgängliggöras från både offentliga och privata aktörer. Incitament för de som bidrar med data kan exempelvis vara skatteavdrag för investeringar.

Utmaningarna som företagen måste möta för att implementera IoT enligt rapporten är: Lösa säkerhetsriskerna med den värdefulla datan som samlas in av IoT-systemen. Lagra datan, och hantera datan.

De största anledningar till att företagen implementerar IoT enligt Telenor Connexion är:

Förbättrad tjänst/service, kostnadsbesparing och ny intäktskälla/affärsmodell

Hur integrerar företagen IoT?
42% av företagen har inte anlitat extern hjälp kring IoT
21% har anlitat IT-konsultbolag
20% har anlitat en systemintegratör

Läs hela Telenor Connexions rapport om Internet of Things här

Telenor Connexion rapport om IoT i Sverige
Comments
To Top