Ny Teknik har tidigare berättat om en undersökning som visade att två av tre svenska leverantörsföretag har ingen eller knappt någon koll på internet of things.

Nu kan vi berätta om en ny undersökning med resultat i samma riktning, gjord av konsultbolaget Capgemini.

Den här undersökningen riktar sig till lite större företag. Capgemini har intervjuat 1000 höga chefer på företag inom tillverkning/produktion med en omsättning på mer än 1 miljard dollar inom sex branscher: tillverkningsindustri, fordon och transport, energi och verktyg, flyg- och försvarsindustri, läkemedelsindustri samt tillverkning av konsumtionsvaror. Företagen är verksamma i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Italien, Indien och Kina.

Två av de svarande inom svensk industri uppger att ”manufacturing intelligence”, förmågan att koppla upp hela eller delar av fabriken för att möjliggöra styrning och förbättring av produktionen. Kommer vara ett viktigt område att satsa på inom smarta fabriker.

Men bara två av tio bygger eller planerar att bygga smarta fabriker. Och inte ens en av tio anser att de har den kompetens som de behöver inom big data och dataanalys.

– Det här visar att det finns ett kompetensgap, säger Daniel Granlycke, expert på digitalisering inom tillverkningsindustri på Capgemini Consulting i Sverige.

Daniel Granlycke, expert på digitalisering inom tillverkningsindustri på Capgemini Consulting i Sverige.

Företag i andra länder har kommit längre, menar han.

– Många svenska företag samlar in data men vet inte hur de på ett affärsdrivet sätt ska analysera den. Samlar man bara in den blir det bara ett sätt att samla kostnader.

Daniel Granlycke tror att kompetensluckan kan få ödesdigra konsekvenser.

– Det känns inte som om vi är så bra på att locka ny arbetskraft, med ny kompetens inom internet och things och dataanalys till exempel. Det är en stor utmaning med kompetensväxling för medelåldern är hög på många håll inom industrin.