GPS, Global Positioning System, är ett system för navigering med hjälp av satelliter. Systemet utvecklades i USA redan på 1970-talet, men blev tillgängligt först 1995. GPS har idag både militära och civila funktioner och kan användas av alla som har en gps-mottagare. Innan år 2000 fanns dock en begränsning som gjorde att den amerikanska militären fick en bättre precision än allmänheten. Denna spärr togs bort, men om en konflikt skulle utbryta har USA möjlighet att stoppa tillgången till GPS för andra än den egna militären.

2. Hur fungerar GPS?

För att gps ska fungera behöver din mottagare (exempelvis en mobiltelefon) ha kontakt med minst fyra gps-satelliter. Varje satellit skickar ut en signal som innehåller information om var satelliten befann sig när signalen skickades, samt vilken exakt tid signalen skickades, vilket avgörs av väldigt precisa atomur. Med den informationen kan mottagaren sedan räkna ut var du befinner dig.

De stora fördelarna med Global Positioning System är att systemet fungerar helt oberoende av andra system (telefonnät, internet) och kräver ingen överföring av data för att använda.

För att kunna täcka hela jorden behövs 24 satelliter. Det finns dock 31 satelliter i omlopp för att täcka upp för satelliter som går sönder eller behöver underhållas.

3. Därför är Einstein viktig för positioneringen

Satelliter behöver inte bara räkna ut var de befinner sig och den exakta tiden, de behöver även ta med Einsteins relativitetslära i beräkningen. Enligt Einstein går nämligen tiden snabbare ju längre bort från ett föremål med gravitation du befinner dig. I det här fallet befinner sig satelliterna i rymden vilket gör att en tidsförskjutning på 38 mikrosekunder varje dygn måste tas med i beräkningen (Sju mikrosekunder långsammare på grund av hastighetsskillnaden och 45 mikrosekunder snabbare på grund av gravitationsskillnaden). Om detta inte togs med i beräkningen skulle positioneringen snabbt bli felaktig.

4. Positionering är inte det enda användningsområdet

I och med att gps-satelliterna mäter tid så precist är de även mycket viktiga för just detta – exakta tidsangivelser. Tillexempel inom finans och banktransaktioner används gps för att få så exakta tidsangivelser som möjligt.

5. GPS är inte det enda satellitnavigationssystemet

Global Positioning System har blivit synonymt med satelitnavigationssystem, men det finns fler. Ryssland har ett eget system som kallas Glonass, EU håller på och tar fram Galileo och Kina jobbar med Beidou-2. Förutom GPS, så är det än så länge bara ryska Glosnass som är världsomspännande, men europeiska Galileo planeras att vara det år 2019 och kinesiska Beidou-2 till 2020. Även Indien har ett eget system (IRNSS), men det täcker ännu bara Indien med Omnejd. Japan har också ett eget system (QZSS), men det fungerar mer som en förbättring av befintlig GPS över Japan.

6. Varför behövs olika system?

Global Positioning System är framtaget av USA med militären som primär användare. I dag har allmänheten tillgång till systemet, men skulle en konflikt bryta ut kan USA enkelt stoppa tillgången till alla utom landets egen militär. För att inte plötsligt stå utan ett navigationssystem jobbar flera stater på egna lösningar.

7. Storhetstiden för Global Positioning System har bara börjat

Den första gps-satelliten skickades upp redan 1989, men tekniken blir bara viktigare och viktigare för teknikutvecklingen I samhället. Internet of things, uppkopplade saker, samt mängder av appar och program förlitar sig på Global Positioning System. Om några år lär vi även ha de första självkörande bilarna på våra gator och då kommer de behöva exakt GPS-positionering (eller något av de andra systemen, se punkt 5) för att veta var de är och vart de ska.